New Celio Engineering S.A.

 

 

New Celio Engineering firması, Celio Engineering adıyla 1970 yılında kurulmuş, 1998 yılında New Celio Engineering adını almıştır. Üretim tesisleri ve şirket merkezi İsviçre'nin güneyindeki Ambri bölgesinde yer almaktadır.

 

New Celio 'nun ana faaliyet alanı, baskı sektörüne yönelik elektronik / elektro-optik cihazlarla viskozite ölçümü - kontrolü, mürekkep yönetim ve yıkama sistemleri üretimidir. NCE Markası dünyada bu alanda kalite ve güvenilirliğin sembolü olmuştur, basım sektörünün en fazla pazar payına sahip, lider markası haline gelmiştir. New Celio seri üretim yaptığı ürünlerinin yanı sıra, anahtar teslimi özel projeler de gerçekleştirmektedir. New Celio 'nun geliştirdiği bazı teknolojiler sayesinde, kontrol sistemleri çok yüksek frekansta ölçüm yapabilmektedir. Hızlı ölçüm ve düzeltme reaksiyonu,  rakiplerine kıyasla daha düşük mürekkep sarfiyatı sağlamakta, bu sayede sistemler ilk yatırım maliyetlerini çok kısa sürede geri kazandırmaktadır.   

 

NCE 'nin tüm dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 5.000 'den fazla başarılı projesi bulunmaktadır.

 

Teknosmart ile New Celio, 2013 yılından itibaren birlikte çalışmaktadır.

 

VISCOLOR Otomatik Viskozite Kontrol Sistemi

VISCOLOR, rotogravür ve flexo baskı endüstrisi için geliştirilmiş viskozite ölçüm ve otomatik kontrolü sağlayan bir sistemdir. Sistemin esnekliği nedeniyle, baskı endüstrisi dışındaki sektörlerde de bir ya da birden fazla inceltici kullanılarak gerçekleştirilen viskozite kontrol proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  VISCOLOR Sisteminin temel avantaj ve özellikleri:

 

 • Modüler ve genişleyebilir olması,

 • Viskozite ile birlikte ısı kontrol ve ayarlaması da yapabilmesi,

 • Kullanılan yazılımın yüksek performanslı olması,

 • Kullanıcı dostu, kolay kullanılabilir/öğrenilebilir olması,

 • Merkezi ya da ünite ünite konfigüre edilebilmesidir.

COOLCOLOR/TEMPCOLOR mürekkep ısısını ölçen ve önceden belirlenen değerde sabit tutan bir mürekkep ısı kontrol sistemidir. Mürekkep ya da akışkanlar üretim sürecinin gereksinimi doğrultusunda ısıtılıp soğutularak her zaman istenilen sıcaklık seviyesi korunabilir. New Celio her türlü iklim koşuluna uygun ölçekte ısı eşanjörleri üretmektedir. COOLCOLOR/TEMPCOLOR sisteminin temel avantaj ve özellikleri:

 

 • Yüksek baskı kalitesi ve kalite seviyesinde stabilite sağlanması,

 • Mürekkep ve solvent tüketiminin azaltılması,

 • Sistemin su ya da solvent bazlı mürekkeplere uygun olması,

 • Gıda ambalaj proseslerine uygun olmasıdır.

COOLCOLOR/TEMPCOLOR Mürekkep Isı Kontrolü
WASHCOLOR Inline Yıkama Sistemleri

WASHCOLOR Baskı ünitelerinin makine üzerindeyken ve otomatik olarak yıkanması amacıyla geliştirilmiş, iş değişim sürelerini önemli ölçüde kısaltan, makine verimliliğini arttıran bir sistemdir. WASHCOLOR, borular, mürekkep besleme üniteleri gibi sistemin tüm bileşenlerindeki her türlü mürekkep kalıntısını temizler. Sistemi mükemmel biçimde temizlemesinin yanı sıra temizlik işleminde kullanılan solvent miktarlarından (kirli, yarı kirli ve temiz solventi yeniden kullanarak ya da geri dönüştürerek) önemli oranda tasarruf sağlar. WASHCOLOR sisteminin temel avantaj ve özellikleri aşağıdaki gibidir:       

- Makine verimliliğinin arttırılması, iş değişim sürelerinin azaltılması

- Mürekkep ve solvent atık miktarlarının azaltılması,

- Solvent geri dönüşüm opsiyonu.

LAKCOLOR Karıştırma İstasyonları

LAKCOLOR iki ya da daha fazla farklı komponentin bir reçete uyarınca karıştırılmasını ve kaplama - laminasyon proseslerinde kullanılacak kimyasalların hazırlanmasını sağlayan sistemdir. Kompakt ölçüleri sayesinde LAKCOLOR makinelerin yakınına monte edilebilir, böylece tesis içerisinde yanıcı/parlayıcı kimyasalların taşınmasına engel olunabilir. Sistem modüler ve genişleyebilir olarak tasarlanmıştır, ihtiyaç duyulursa bir makineden diğerine taşınabilir. Daha da yüksek güvenlik sağlamak için, sistem merkezi bir karıştırma/pompalama istasyonu ile dağıtım hatları biçiminde de kurgulanabilir (OPSİYONDUR).

LAKCOLOR sisteminin temel avantaj ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Modüler ve genişleyebilir mimari,

 • Kompakt tasarım,

 • Yüksek hassasiyet ve hız,

 • Kullanım kolaylığı.

SOLCOLOR sistemi baskı ünitelerine eşzamanlı olarak solvent karıştırma ve iletme olanağı sağlar. VISCOLOR sistemi ile entegre olarak (VISCOSOLCOLOR) aynı zamanda mürekkep viskozitesinin otomatik kontrol edilebilmesini sağlar. Tüm sistem aynı merkezi arayüzden kontrol edilebilir, kullanımı kolaydır.  SOLCOLOR ve VISCOSOLCOLOR sistemlerinin temel avantaj ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Her baskı ünitesi için, reçete doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç duyulan miktarda solvent hazırlanması,

 • Yüksek hassasiyette solvent tüketimi ölçüm ve kayıt olanağı, 

 • Tek merkezden ya da dağıtık kontrol olanağı.

SOLCOLOR Solvent Hazırlama Sistemi
RAVICOLOR Mürekkep Karıştırma Sistemi

RAVICOLOR rotogravür dergi/gazete baskı proseslerinde kullanılan bir otomatik mürekkep yönetim sistemidir. VISCOLOR ve RATIOCOLOR sistemlerinin birleşiminden oluşur. Merkezi bir kontrol/süpervizyon ünitesi ile her baskı ünitesinde operatörün işlem yapabilmesini sağlayan ek arayüzlerden oluşur ve operatörün mürekkep yönetimi ile ilgili iş yükünü önemli ölçüde azaltır. RAVICOLOR sisteminin temel özellik ve avantajları aşağıdaki gibidir:

 

 • Eşzamanlı karıştırma,

 • Yüksek hassasiyette akış kontrol ve ölçümü,

 • Reçete uyarlama / yönetim modülü,

 • Sürekli tank seviye kontrolü,

 • Merkezi ve baskı ünitesi üzerinden kontrol olanağı,

 • Viskozite ve ısı kontrolü

 • Yüksek performanslı, uzaktan erişim olanağı sunan yeni nesil yazılım,

 • Kullanım kolaylığı.

 

© Teknosmart Ltd. Şti., 2019